Corona Update

Nu de corona-crisis zich ontvouwt, merkt ook Nederland steeds duidelijker de gevolgen van de genomen maatregelen om het virus af te remmen. Wij volgen hierbij de ontwikkelingen op de voet, maar voeren op dit moment nog steeds taxaties met de bijbehorende interne inspecties uit. Wij houden uiteraard de NRVT-richtlijnen in ons achterhoofd.

Het kan zijn dat de eigenaar van het vastgoed het ongewenst vindt dat een taxateur een interne inspectie uitvoert. Dan dienen wij als taxateur uitdrukkelijk en schriftelijk met de opdrachtgever overeen te komen dat op dit moment van een interne inspectie wordt afgezien, vanwege de bijzondere situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie en dat dit dus een voorbehoud kan zijn in de taxatie. Deze afwijking van de reguliere werkwijze dient uitdrukkelijk als voorbehoud in de opdrachtbrief opgenomen te worden. De taxatieonzekerheid zal in dat geval groter zijn dan na de interne inspectie.

Eventueel kan de inspectie op een later tijdstip worden uitgevoerd. Dat kan wellicht gevolgen hebben voor de taxatie uitkomst. Ook dat moet schriftelijk worden vastgelegd. Feitelijk wordt de taxatie in dit geval pas later definitief opgeleverd. Wij zullen in zo’n specifiek geval altijd met u als klant of adviseur overleggen over de te volgen aanpak.

Heeft u meer vragen? Neem gerust contact met ons op en wij nemen graag de tijd om alles nog eens rustig te verduidelijken.